Distribution i över 16 år

NJO SOFI AB Åkeri har nu i mer än 16 års tid varit en aktör i transportbranschen. Idag står vi stadigt som ett komplett logistik- och åkeriföretag med bästa läge i Stockholm.

Vi har skapat vår position på marknaden genom att målmedvetet satsa på flexibilitet och genom att vara en komplett partner som står för helhetslösningar. Med 10 bilar och en egen godsterminal är vi en stor och fristående aktör som klarar alla typer av styckegodsdistribution. 

”Jajamensan, det ordnar vi” är ett internt motto som har präglat vårt arbetssätt under åren. Det är mycket som ligger i de orden. Framför allt handlar det om att alltid sätta kunden i fokus och lösa ett uppdrag hur omöjligt det än ser ut.

Till hjälp har vi vår egen terminal som är öppen dygnet runt och stora lagerytor. Vi lutar oss även mot vår idérikedom och kompetenta personal. Ett härligt gäng som tar i lite extra och inte ger upp förrän en lösning är på plats. Vår unisona inställning är att vi inte ser problemen, vi ser lösningarna. 

Vi har 16 framgångrika år bakom oss. NJO SOFI AB Åkeri ska fortsätta att ligga i framkant genom att investera i såväl ny utrustning som utveckling av personal. Det är vårt sätt att leva upp till vår ambition; att vara den bästa samarbetspartnern för våra kunder.

Zone - Banners

Inventory Zone

Online Direkt

Vi har 82 besökare och inga medlemmar online

 
 

Zone - Text Ads